Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 284, 31 październik 2011