SKRIFTLIG FRÅGA E-1043/01 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen. Kommissionens strategi för att styra arbetstagares rörlighet i unionen enligt politiken för utveckling och sysselsättningsskapande åtgärder i de minst gynnade områdena.