SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1043/01 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De strategie van de Commissie om de mobiliteit van de werknemers in de EU te stimuleren met het oog op de werkgelegenheid in achtergestelde regio's te vergroten.