KIRJALLINEN KYSYMYS E-1043/01 esittäjä(t): Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) komissiolle. Komission strategia lisätä työntekijöiden liikkuvuutta EU:ssa suhteutettuna taloudellista kehitystä edistävään ja työpaikkoja luovaan politiikkaan epäsuotuisilla alueilla.