SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1043/01 af Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) til Kommissionen. Kommissionens strategi for at øge arbejdstagernes mobilitet som led i politikken for fremme af beskæftigelse i ugunstigt stillede områder.