Zaak C-36/18: Beschikking van de president van het Hof van 27 juli 2018 — Europese Commissie / Helleense Republiek