Дело C-36/18: Определение на председателя на Съда от 27 юли 2018 г. — Европейска комисия/Република Гърция