Писмен въпрос E-5846/06, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. British do not trust EU Commission