Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/44 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2020 για την υποβολή σε καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από ίνες γυαλιού καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου