Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 732/2011 av den 22 juli 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Göttinger Feldkieker [SGB])