Uitvoeringsverordening (EU) nr. 732/2011 van de Commissie van 22 juli 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Göttinger Feldkieker (BGA))