Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 732/2011 tat- 22 ta’ Lulju 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Göttinger Feldkieker (IĠP)]