Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 732/2011 ze dne 22. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Göttinger Feldkieker (CHZO))