Регламент за изпълнение (ЕС) № 732/2011 на Комисията от 22 юли 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Göttinger Feldkieker (ЗГУ)]