Kohtuasi C-137/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. novembri 2014 . aasta otsus (Bayerisches Verwaltungsgericht Müncheni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Herbaria Kräuterparadies GmbH versus Freistaat Bayern (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Ühine põllumajanduspoliitika — Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine — Määrus (EÜ) nr 889/2008 — Artikli 27 lõike 1 punkt f — Teatavate toodete ja ainete kasutamine toidu töötlemisel — Keeld kasutada mineraalaineid, vitamiine, aminohappeid ja mikrotoitaineid, mille kasutamist õigusaktid ette ei näe — Raud(II)glükonaadi ja vitamiinide lisamine mahepõllumajanduslikult toodetud joogile — Mineraalainete, vitamiinide, aminohapete ja mikrotoitainete kasutamine — Kogused, mis on vajalikud turustamiseks toidulisandina, koos toitumis- või tervisealase väitega või eritoiduna)