Дело C-137/13: Решение на Съда (пети състав) от 5 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Bayerisches Verwaltungsgericht München — Германия) — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern (Преюдициално запитване — Земеделие — Обща селскостопанска политика — Биологично производство и етикетиране на биологични продукти — Регламент (ЕО) № 889/2008 — Член 27, параграф 1, буква е) — Употреба на някои продукти и вещества при преработката на храни — Забрана за използване на минерали, витамини, аминокиселини и други азотни съединения, ако тяхната употреба не се изисква от закона — Добавяне на железен глюконат и витамини в биологична напитка — Употреба на минерали, витамини, аминокиселини и други азотни съединения — Необходими количества, за да се допусне продажба като добавка към храна с хранителна или здравна претенция или като храна, предназначена за специфична хранителна употреба)