Tħabbira fir-rigward tad-Deċiżjoni tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni ta’ 17 ta’ Marzu 2020 li tiddetermina jekk għandux jingħata kumpens lill-azzjonisti u lill-kredituri li fir-rigward tagħhom ġew milquta l-azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni li jikkonċernaw lil Banco Popular Español SA (SRB/EES/2020/52) (id-“Deċiżjoni”) 2020/C 91/02