Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/469 van de Commissie van 20 maart 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wat de toepassingsperiode van de beschermende maatregelen ten aanzien van de kleine bijenkastkever in Italië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2044) (Voor de EER relevante tekst.)