Ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse af direktiv 2013/35/EU elektromagnetiske felter. Bind 2, Casestudier