Nezávazná příručka o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU o elektromagnetických polích. Díl 2, Případové studie