Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/406 tat-2 ta' Marzu 2018 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta' Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Amêndoa Coberta de Moncorvo” (IĠP))$