Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2029 tat-18 ta' Diċembru 2018 li tiddetermina l-limiti kwantitattivi u talloka l-kwoti għal sustanzi kkontrollati skont ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, għall-perjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru 2019 (notifikata bid-dokument C(2018) 8655)