Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4489 — 3i/Countrywide) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti