Дело C-667/11: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 27 декември 2011 година — „Палтрейд“ ЕООД/Началник на Митнически пункт — Варна при Митница Варна