Sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għal sħubija f’Bordijiet Xjentifiċi u fil-Kumitat Xjentifiku tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (Parma, l-Italja) — Ref.: EFSA/E/2017/01