Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, catre Consiliu, către Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor - Creşterea preţurilor la produsele alimentare - Direcţii de acţiune ale UE pentru gestionarea problemei