Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 stycznia 1983 r.