Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet – Prioriterat tematiskt område: Stöd till politikområden och förutseende av vetenskapliga och tekniska behov – Ansökningsomgångens identifieringskoder: FP6-2005-SSP-5A