Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego — Priorytetowy obszar tematyczny: Polityk wspierających i przewidywania potrzeb naukowo-technicznych — Identyfikatory zaproszenia: FP6-2005-SSP-5A