Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 27/2019 van 8 februari 2019 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/944]