Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 27/2019 от 8 февруари 2019 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2020/944]