Skriftlig forespørgsel E-2546/05 af Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) til Kommissionen. Genmodificeret humant insulin