Obvestilo o prilagoditvi nekaterih zneskov, določenih v Direktivi o pozavarovanju, v skladu z inflacijo