Paziņojums par inflācijai atbilstīgu pielāgojumu atsevišķām summām, kas noteiktas Pārapdrošināšanas direktīvā