Pranešimas apie Perdraudimo direktyvoje nurodytų sumų koregavimą atsižvelgiant į infliaciją