Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 437/11