Skriftlig fråga E-6117/10 Christophe Béchu (PPE) till kommissionen. Diplomatiska och strategiska följder av EU:s satellitnavigationssystem Galileo