Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2 z dnia 3 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw