Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2 оd 3. siječnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća