Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2 af 3. januar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager