Писмен въпрос E-0536/08 зададен от Sophia in 't Veld (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), баронеса Sarah Ludford (ALDE) и Karin Resetarits (ALDE) на Комисията. Пощенски услуги — прехвърляне на лични данни към САЩ