Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/857, annettu 27 päivänä toukokuuta 2019, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmisteen hyväksymisen uusimisesta lypsyuuhien ja lypsykuttujen rehun lisäaineena sekä asetuksen (EY) N:o 226/2007 kumoamisesta (hyväksynnän haltija Danstar Ferment AG, jota edustaa Lallemand SAS) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)