Lieta T-299/18: Vispārējā tiesas 2019. gada 13. jūnija spriedums — Strabag Belgium/Parlaments (Publiski būvdarbu līgumi — Iepirkuma procedūra — Ģenerāluzņēmēja darbi Briselē esošo Eiropas Parlamenta ēku vajadzībām — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citiem pretendentiem — Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)