Az Európai Parlament 2013. július 4-i állásfoglalása a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásából eredő kiadási szükségletek figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0157 – C7–0074/2013 – 2013/2055(ACI))