Komisijas Regula (ES) Nr. 697/2014 ( 2014. gada 24. jūnijs ), ar ko Regulu (EK) Nr. 906/2009 groza attiecībā uz tās piemērošanas termiņu Dokuments attiecas uz EEZ