Uredba Komisije (EU) br. 697/2014 оd 24. lipnja 2014. o izmjenama Uredbe (EZ) br. 906/2009 u pogledu njezina razdoblja primjene Tekst značajan za EGP