Komisjoni määrus (EL) nr 697/2014, 24. juuni 2014 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 906/2009 seoses selle kohaldamisajaga EMPs kohaldatav tekst