Mål T-482/20: Talan väckt den 27 juli 2020 – LG m.fl. mot kommissionen