Zadeva T-482/20: Tožba, vložena 27. julija 2020 – LG in drugi/Komisija