Cauza T-482/20: Acțiune introdusă la 27 iulie 2020 – LG și alții/Comisia